Начало | Общи правила и условия за използване на autoring.bg
Общи условия за използване на autoring.bg

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Ауторинг" ЕООД (наричан по-долу Autoring.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Autoring.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Autoring.bg (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

"Ауторинг" EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Плевен, бул. "Българска авиация" №23 ; БУЛСТАТ: 114672023;

Общите правила и условия за пазаруване по електронен път от autoring.bg имат следното съдържание:

 1. Поверителност на данните
 2. Регистрация
 3. Съгласие за покупка
 4. Стартиране на поръчката
 5. Поръчка
 6. Начин на плащане
 7. Проследяване на пратката
 8. Получаване на пратката
 9. Отказ от поръчка
 10. Спорове и жалби
 11. Гаранция на стоката
1. Поверителност на данните

Личните данни, които Autoring.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Autoring.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Autoring.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

2. Регистрация

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Autoring.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате.

При регистрацията на физическо или юридическо лице трябва да въведете съответно за физическо лице: адрес за доставка, Вашето име и фамилия, ЕГН, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс; за юридическо лице: адрес за доставка, име на фирмата, БУЛСТАТ, Ид. № по ЗДДС, адресна регистрация на фирмата, М.О.Л. на фирмата, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия профил и адрес за доставка. С отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с "Общите условия" на Autoring.bg" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

3. Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Autoring.bg започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: успешно преминаване през четирите стъпки на електронна поръчка от autoring.bg: 1) Информация за клиента; 2) Адрес за доставка; 3) Начин на плащане; 4) Потвърждаване на поръчката. След натискане на бутона "Потвърждавам поръчката" в края на "стъпка 4", на потребителя бива изпратен e-mail с направената от него поръчка, при потвърждаване на този e-mail-а от страна на потребителя се счита че потребителя е дал съгласие за покупка на изброените от него стоки в поръчката.

4. Стартиране на поръчката

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на Autoring.bg. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

5. Поръчка

Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

6. Начин на плащане

1. Плащане "в брой при доставка" (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

2. Плащане с "банков превод": заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Autoring.bg банкова сметка и начин.

7. Проследяване на пратката

Autoring.bg се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Autoring.bg се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания Autoring.bg се задължава да изпрати повторно пратка.

8. Получаване на пратката

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол.

9. Отказ от поръчка

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на седем работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Autoring.bg. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Autoring.bg се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

10. Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

11. Гаранция на стоката

Всички стоки, предлагани в Autoring.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Кошницата е празна
0 стоки (0.00 лв.)
Стойност на доставка
за цяла България
до 20 лв. 5 лв.
от 20 до 50 лв. 3 лв.
от 50 до 100 лв. 2 лв.
над 100 лв. безплатна
Акумулатор за
лек или товарен автомобил
безплатна
Стара цена: 224.00 лв.
Само сега за: 156.80 лв.